Privatumo politika

Privatumo politika

Vilniaus jėzuitų alumnų asociacija (toliau – „Asociacija“) vertina ir saugo Jūsų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – „Politika“) aiškiai ir nedviprasmiškai pateikiame Asociacijos veikloje bei interneto svetainėje https://www.jesuitalumni.lt/ (toliau - “Svetainė”) taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie Asociacijos nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Sąvokos „Jūs“, „Jūsų“ ir „lankytojas“ reiškia subjektą, asmenį, įmonę ar organizaciją, besinaudojančią mūsų Svetaine ar bet kokiu kitu būdu mums pateikiančią asmens duomenis. Žodžiais  „mes“ ir „mūsų“ vadinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta įmonė Vilniaus jėzuitų alumnų asociacija  ir jos dukterinės įmonės, filialai ir atstovybės.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Asociacijos interneto svetainėje, kai tiesiogiai pateikiate savo duomenis Asociacijai, kai gauname su Jumis susijusius duomenis iš valstybės institucijų ar kitų šaltinių bei siekdami tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, kurių šalis Jūs esate. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas Asociacijos atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamasi Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Ši Politika nėra taikoma jokioms trečiųjų šalių svetainėms ir programoms, kurias galite rasti per mūsų Svetainę, įskaitant tas, kurios gali būti susijusios su mūsų paslaugomis. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, turėtumėte peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų sąlygas bei privatumo politikas.

Perskaitykite  šią Politiką ir, jei kils klausimų, susisiekite su mumis el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Laikysime, jog visi šios Svetainės lankytojai atidžiai perskaitė šią Politiką ir sutinka su jos turiniu. Jeigu nesutinkate su šia Politika ar bet kuria jos dalimi, prašome nesinaudoti mūsų Svetaine.

1. ASMENS DUOMENYS KURIUOS RENKAME IR TVARKOME

Asociacija renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 - Pagrindinius duomenis, tokius kaip: Vardas, Pavardė.

 - Kontaktinius duomenis, El. paštas, Telefono numeris.

 - Komunikacijos informaciją, t.y. laiškus, pokalbius, žinutes, kuriuos pateikiate, kai bendraujate su mumis klientų aptarnavimo  el. paštu ar bet kokiu kitu būdu. Mes renkame ir saugome susirašinėjimo turinį ir visą informaciją, kurią mums pateikiate ar atskleidžiate. Siekdami atsakyti į Jūsų užklausą, galime pasinaudoti Jūsų mums pateikta informacija el. paštu, pokalbiuose, pirkimų istorijoje ir kt.

 - Mokėjimo informaciją, kurią pateikiate užsakydami paslaugas ir/ar produktus mūsų Svetainėje ir leidžiančią apdoroti Jūsų mokėjimą. Mes naudojamės trečiųjų šalių (mokėjimų paslaugų teikėjų) paslaugomis, todėl patys nerenkame ir nesaugome banko kortelių duomenų. Ši informacija yra teikiama tiesiogiai mūsų mokėjimų paslaugų teikėjams, kurių privatumo politikose galite rasti visą informaciją apie asmens duomenų rinkimą, saugojimą ir naudojimą. Visus mokėjimo duomenis saugo Paysera LT, UAB.  Jų privatumo politikos nuorodas rasite čia:  [https://www.paysera.lt/v2/lt/sutartys/privatumo-politika](https://www.paysera.lt/v2/lt/sutartys/privatumo-politika).

 - Duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti: informacija apie klientų įsigytas prekes ar paslaugas, duomenys susiję su atliktais mokėjimais ir kt.

 - Kitą informacija: Apklausų bei kitus duomenis, kuriuos Jums pateikia lankytojas ir panašiai.

2. TEISINIAI PAGRINDAI KURIAIS RENKAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

Asociacija gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su Asociacija sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį ar Jūsų kreipimasis į Asociaciją atitinkamais klausimais bei  apsilankymas Asociacijos Svetainėje. Asociacijos teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai Asociacija tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo Asociacija gali tvarkyti asmens duomenis. Asociacija gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

3. ASOCIACIJOS SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

Kuomet lankotės mūsų Svetainėje ar susisiekiate su mumis kitais el. komunikacijos kanalais, Asociacija automatiniu būdu taip pat gali rinkti Jūsų asmens duomenis.

 - Informacija, kurią renkame iš trečiųjų šalių. Mes galime perduoti ir (arba) rinkti papildomą informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių, siekiant tobulinti Jums teikiamas paslaugas. Pavyzdžiui, mes naudojame žiniatinklio analizės paslaugą „Google Analytics“, kurią teikia „Google“ LLC ir kuri  turi  slapukus bei kitas stebėjimo technologijas renkančias duomenis, leidžiančius mums tobulinti savo produktus ir paslaugas. Tai leidžia mums stebėti ir analizuoti žiniatinklio srautą bei vartotojo elgseną. „Google Analytics“ naudoja surinktus duomenis svetainės lankytojų elgesio stebėjimui ir analizei, rengia ataskaitas apie svetainės veiklą ir dalinasi  jomis su kitomis „Google“ paslaugomis. „Google“ gali panaudoti surinktus duomenis savo reklamos tinklo skelbimų suasmeninimui ir individualizavimui. Google renkami asmens duomenys: slapukai ir naudojimosi svetaine duomenys. Dėl papildomos informacijos apsilankykite [Google](https://policies.google.com/privacy).

 - Slapukų renkamus duomenis. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos naršyklė išsaugo Jūsų kompiuteryje, kai apsilankote mūsų Svetainėje. Mes naudojame slapukus, kad pagerintume Svetainės veikimą  bei  palengvintume naudojimąsi.

Surinktus duomenis apie Asociacijos Svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota, kad duomenų negalėtų pasiekti ar jais disponuoti Asociacijoje nedirbantys asmenys. Be to, Asociacijos portalo lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

4. VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Asociacija tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 - vykdyti lankytojo pateiktus užsakymus;

 - užtikrinti Svetainės saugumą;

 - teikti paslaugas, sudaryti ir vykdyti sutartis; administruoti klientų duomenų bazę;

 - atsakyti į lankytojų klausimus, komentarus ar užklausas;

 - spręsti problemas, susijusias su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu ir panaudojimu;

 - susisiekti su klientais, pasikeitus įsigytų paslaugų sąlygoms;

 - gerinti paslaugų kokybę;

 - sužinoti lankytojų nuomonę apie Jūsų teikiamas paslaugas;

 - užtikrinti duomenų saugumą ir užkirsti kelią sukčiavimui; gerinti paslaugų kokybę;

 - užkirsti kelią piktnaudžiavimui Jūsų siūlomais produktais ir/ar paslaugomis;

 - teikti klientų aptarnavimo paslaugą;

 - skelbti lankytojų atsiliepimus ir rekomendacijas;

 - vykdant įstatymuose numatytas pareigas ar teises;

 - siųsti  rinkodaros informaciją;

 - siųsti sąskaitas ir kitą su paslaugomis ir/ar prekėmis susijusią informaciją;

Pateikdami Asociacijai savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate ir savanoriškai sutinkate, kad Asociacija valdytų ir tvarkytų Jūsų asmeninius duomenis, laikantis šios Privatumo politikos, galiojančių įstatymų bei kitų norminių teisės aktų reikalavimų.

5. TIESIOGINĖ RINKODARA

Asociacija gali panaudoti Jūsų asmens duomenis siunčiant bendro pobūdžio tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. Šie pasiūlymai gali būti atrenkami Jums, atsižvelgiant į duomenis, kuriuos esate mums pateikęs arba esame surinkę automatiniu būdu pvz. Jūsų buvimo vietos duomenys.

Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslams, norite atsisakyti gaunamų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų arba norite pakeisti turimus nustatymus, galite tai padaryti bet kuriuo metu  spustelėdami nuorodą gautame el. laiške, atsakydami į gautą pranešimą, su prašymu nebesiųsti tiesioginės rinkodaros pasiūlymų.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIAISIAIS ASMENIMIS

Asociacija asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Asociacijai tam tikrus darbus ir teikia paslaugas. Nė vienam iš tiekėjų ar trečiųjų asmenų Asociacija neduoda leidimo naudoti Jūsų asmens duomenų bet kuriuo kitu būdu ir reikalauja imtis Jūsų asmens duomenų apsaugos priemonių. Asmens duomenys gali būti perduoti šių kategorijų tretiesiems asmenims:

 - kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo;

 - bendrovėms, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas;

 - informacinių technologijų bendrovėms ir asmenims, kurie duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą;

 - buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms ir asmenims;

 - partneriams, dukterinėms kompanijoms;

 - prieglobos (hostingo) įmonėms;

Asociacija taip pat gali atskleisti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims:

 - kai to reikalauja teisės aktai, teismų sprendimai, nutarimai ir nutartys, bei kiti teisėti teisėsaugos institucijų reikalavimai;

 - atsakant į teisėtas valstybės institucijų užklausas, taip pat siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą bei  įstatymų vykdymo reikalavimus;

 - dėl verslo pardavimo, perdavimo, jungimo, bankroto, restruktūrizavimo ar kitokio reorganizavimo;

 - siekiant apginti mūsų arba trečiųjų šalių teises, teisėtus interesus ar turtą;

 - siekiant apsaugoti  kitų asmenų teisę į privatumą.

7. SLAPUKAI

Slapukas (ang. Cookie) tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote. Išsaugotas Jūsų įrenginyje, slapukas užtikrina mūsų svetainės funkcionalumą, padeda Jus atpažinti, kai pakartotinai apsilankote mūsų svetainėje.

Daugelis naršyklių išsaugo slapukus, nebent Jūs nepriimsite jų arba pakeisite savo naršyklės nustatymus.

Mūsų Svetainėje gali būti naudojami šie slapukai:

 - Būtinieji slapukai - šie slapukai reikalingi normaliam mūsų Svetainės veikimui. Jie apima, pavyzdžiui, slapukus, kurie leidžia saugoti informaciją, kurią užpildėte per naršymo sesiją bei leidžia prisijungti prie saugių mūsų Svetainės sričių. Be šių slapukų Svetainės veikimas būtų neįmanomas arba dalis esančių funkcijų gali nebeveikti.

 - Funkciniai slapukai - jie gerina mūsų Svetainės funkcionalumą. Šie slapukai prisimena lankytojų pasirinktus nustatymus (pavyzdžiui, valiutos ar kalbos nustatymus). Šių slapukų dėka, lankytojai gali išvengti nustatymų pakeitimų kiekvieno apsilankymo svetainėje metu, tačiau jie nestebi Jūsų elgesio kitose svetainėse.

 - Analitiniai ir statistiniai slapukai - šie slapukai mums parodo, ar lankytojas anksčiau yra lankęsis mūsų Svetainėje. Analitiniai slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti mūsų svetainės vartotojų skaičių ir pamatyti, kaip vartotojai naršo mūsų Svetainėje. Mes taip pat naudojame slapukus produktų, funkcijų ir paslaugų tobulinimui ir tyrimui. Pvz., analitiniai slapukai gali mums parodyti, kurios svetainės lankomos dažniau, padėti mums užfiksuoti Svetainės veiklos sutrikimus ir pan.

Daugiau informacijos apie tai, kaip ištrinti slapukus, taip pat kitą naudingą informaciją, susijusią su slapukų naudojimu, galite rasti svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

8. SPECIALIŲJŲ KATEGORIJŲ DUOMENYS

Mes nerenkame specialiųjų kategorijų duomenų, tokių kaip politinės pažiūros, religiniai ar filosofiniai įsitikinimai, rasinė ar etninė kilmė, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba duomenys, susiję su seksualine orientacija.

Prašome neteikti mums specialiųjų kategorijų duomenų ir susisiekti su mumis naudodamiesi žemiau esančia kontaktine informacija, jei manote, kad mes galime turėti tokios informacijos. Pasiliekame teisę nedelsiant ištrinti bet kokią informaciją, kuri, mūsų manymu, gali turėti specialiųjų kategorijų duomenų.

9. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Šioje Svetainėje galite rasti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines arba programas, tačiau mes neatsakome už tokiose svetainėse renkamus duomenis bei jų panaudojimą. Prieš spustelėdami bet kokias nuorodas, prašome peržiūrėti trečiųjų šalių svetainių ir programų sąlygas bei privatumo politikas.

10. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Asociacijos surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir Asociacijos informacinėse sistemose. Asociacija saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Asociacijos teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Jeigu norite ištrinti savo paskyrą ir nutraukti duomenų saugojimą, galite tai padaryti siųsdami Asociacijai prašymą, žemiau nurodytais kontaktais, tačiau įspėjame, jog tokiu atveju paslaugų teikimas Jums gali būti nutrauktas. Atminkite, kad net ir gavę prašymą ištrinti Jūsų duomenis, mes galime išsaugoti dalį Jūsų duomenų, kai tai būtina mokesčių, teisinės atitikties ir audito tikslais.

Asociacija imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų

12. JŪSŲ TEISĖS

Jūs, kaip mūsų Svetainės lankytojas, turite teisę:

 - kreiptis į Asociaciją su prašymu suteikti informaciją apie Asociacijos tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Asociacija juos tvarko. Kreiptis galite  pateikdami prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis asmeniškai, siųsdami paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis;

 - kreiptis į Asociaciją su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

 - kreiptis į Asociaciją su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;

 - nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Asociacija arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

 - reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;

 - susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Asociacijai, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Asociacija tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

 - atsisakyti pateikti asmens duomenis. Tokiu atveju Jūs automatiškai atsisakote savo pretenzijos dėl Asociacijos teikiamų paslaugų kokybės, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Duomenų subjekto pageidaujamas / užsakytas paslaugas/ prekes. Tokiu atveju Asociacija turi teisę atsisakyti teikti Jums paslaugas, jeigu šių paslaugų teikimas susijęs su Jūsų asmens duomenų gavimu.

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į už asmens duomenų apsaugą Asociacijoje atsakingą asmenį, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau skatiname susisiekti su Asociacija, kadangi visuomet siekiame visus klausimus išspręsti kartu su lankytoju.

Pateikdamas prašymą, Jūs privalote patvirtinti savo tapatybę šiais būdais: 1) jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Asociaciją – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją; 2) jei prašymas pateikiamas paštu ar el. paštu – pateikti Jus identifikuojančius Asociacijoje duomenis; 4) jei prašymas įteikiamas per atstovą − pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją, pridedant ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją).

Asociacija gavusi Jūsų prašymą raštu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos, pateikia raštu (įskaitant elektroninių ryšių priemones) prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.

30 dienų laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Asociacija per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos prašymą pateikusį asmenį apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastį.

13. PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJIMAS

Mūsų Politika gali būti keičiama, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją ar teisės aktų reikalavimus. Asociacijai atnaujinus Politiką, naujoji versija bus paskelbta interneto svetainėje https://www.jesuitalumni.lt/. Esant esminiams Politikos pakeitimams galime su Jumis susisiekti, siųsdami elektroninį laišką ar informuodami Jus kitu būdu.

14. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Asociaciją bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Didžioji g. 32, 01127 Vilnius

+370 699 44 884

© Vilniaus jėzuitų alumnų asociacija