Vilniaus jėzuitų alumnų asociacija

Asociacija

Vilniaus jėzuitų alumnų asociacija - tai organizacija, vienijanti Vilniaus jėzuitų alumnus

Asociacijos tikslai - atstovauti VJG alumnų bendruomenę, kuo glaudžiau bendradarbiauti su Vilniaus jėzuitų gimnazija - prisidedant prie moksleivių ugdymo, besidalijant sukaupta patirtimi, palaikyti jėzuitų alumnų ryšius, skatinti tobulėti kultūrinėje, dvasinėje, sporto srityse, organizuoti bei patiems rinktis į reguliarias rekolekcijas, rinkti informaciją apie pačius alumnus, taip pat prisidėti prie atsakingų ir aktyvių pilietinės visuomenės narių ugdymoNariais gali tapti visi, išreiškę norą aktyviai veikti alumnų bendruomenės labui ir prisidėti įgyvendinant asociacijos užsibrėžtus tikslus.

Pasaulinė bendruomenė

Alumnų organizacijos – sena jėzuitiška tradicija, burianti žmones, turinčius tas pačias vertybes bei siekius ir padedanti toliau išlaikyti tarpusavio bendradarbiavimą, jau pabaigus jėzuitų švietimo įstaigas. Būna “jaunųjų” ir “senųjų” jėzuitų alumnų asociacijos, tačiau Lietuvoje jėzuitų gimnazijos dar tegyvuoja gana trumpą laiką ir tokios organizacijos turėtų atsirasti kiek vėliau. 1956 m. Ispanijoje įkurta Pasaulio Jėzuitų Alumnų Sąjunga, kuri jungia jau daugelio pasaulio šalių alumnų asociacijas bei federacijas. Pagrindinis Sąjungos tikslas – paskatinti veikti bei nustatyti bendras visoms alumnų organizacijoms sektinas darbo gaires, kurios yra periodiškai peržiūrimos pasauliniame kongrese.

Lietuvos jėzuitų alumnai

Kartu su Kauno jėzuitų gimnazijos alumnais sukurta Lietuvos jėzuitų alumnų federacija (LJAF), kuri reprezentuoja jėzuitų alumnus Lietuvoje ir pasaulyje. Asociacija deleguoja penkis savo atstovus į bendrą federacijos Valdybą.

Istorija

2000 m. spalio 27 d., švenčiant Vilniaus jėzuitų gimnazijos 430 (5) metų jubiliejų, direktoriaus kun. Antano Gražulio SJ pasiūlymu buvo įkurta Alumnų organizacija. Alumnas/-ė – buvęs mokinys, baigęs gimnaziją. Jos įkūrimo intencija labai aiški – visapusiškai kurti gimnazijos dvasia paremtą bendruomenę, kurioje sutilptų moksleiviai, jų tėvai, mokytojai, ir tie, kurie čia mokėsi. Įkūrimo dokumentą pasirašė daugiau nei 10 buvusių gimnazistų, kurie ir dabar aktyviai dalyvauja organizacijos veikloje. Nuo 2003 metų žiemos organizacija pervadinta į asociaciją.

Pirmieji veiklos žingsniai

Grįžtant prie VJG AO verta pastebėti, kad ji tik susikūrusi ėmėsi veiklos. Prieš 2000 m. Šv. Kalėdas suorganizuotas pirmasis labdaros rinkimas našlaičiams, įsijungiant į visą Lietuvą apimančią Almos Adamkienės, Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus žmonos, labdaros akciją. 2001 m. sausyje sušauktas pirmasis alumnų visuotinis susirinkimas – aukščiausioji organizacijos valdymo institucija, kurioje tąkart priimti organizacijos įstatai bei išrinkta pirmoji valdyba, kuriai ėmėsi vadovauti Simonas Mockevičius. Pavasarį alumnai dalyvavo VJG visada neįprastai pažymimoje Šv. Kazimiero dienos šventėje – jie kepė blynus ir visus vaišino “Alumnų blyninėje”. Vasaros pradžioje nemažai alumnų susirinko į vasaros stovyklą gimnazijos stovyklavietėje paiškylauti. Rudenį pradėta artimiau bendrauti su pačiais gimnazistais – vyresniųjų klasių mokiniai pakviesti į informacinį renginį “Kur studijuoti?”, kuriame pasakota apie Vilniaus bei kitus universitetus ir jų studijų programas. Vėliau nuspręsta, kad toks renginys bus daromas kiekvienais metais, nes jau ateitimi besirūpinantiems vyresniesiems moksleiviams tikrai įdomu, kas jų laukia pabaigus gimnaziją. Lapkričio pradžioje valdybos pirmininkas S. Mockevičius lankėsi Maltoje surengtame Europos jėzuitų alumnų kongrese, kuriame skaitė pranešimą apie Lietuvos alumnų veiklą bei užmezgė pirmuosius kontaktus su užsienio šalių alumnais. Prieš Šv. Kalėdas tradiciškai vėl buvo renkama labdara gatvės vaikams, tačiau dabar jau bendradarbiaujant su projektu “Vaikai vaikams”. 2002 m. organizacijos veiklos planas beveik nepasikeitė – vis labiau išryškėjo darbo kryptys ir šiais metais imta siekti jau anksčiau pradėtos veiklos gilinimo ir tradicijų kūrimo. Vasario pradžioje antrasis visuotinis susirinkimas išrinko naują Valdybą, vėl dalyvauta kasmetinėje Šv. Kazimiero šventėje, susisiekta su Kauno jėzuitų gimnazijos alumnais, būta įvairiose diskusijose, ruoštos paskaitos gimnazistams, nuspręsta, kad kiekvieną trečią mėnesio sekmadienį Šv. Kazimiero bažnyčioje vyks alumnų Šv. Mišios. Keletas atstovų iš Vilniaus ir Kauno alumnų organizacijų dalyvavo Šv. Velykų savaitės šventime Londone (D.Britanija), pas jaunuosius britų alumnus. Liepą vyko jau antroji alumnų vasaros stovyklą, į kurią susirinko ne tik vilniečiai ir kauniečių atstovai, bet ir svečiai iš Australijos bei Jungtinės Karalystės, kurie dabar yra mūsų pagrindiniai užsienio partneriai. Į stovyklą susirinko dvigubai daugiau alumnų nei praeitais , 2001-aisiais metais, o tai įrodė, kad mūsų veikla nėra veltui ir kad jau įsitvirtina organizacijos tradicijos.

Ateities planai

Gilinti jau tradicinę Alumnų asociacijos veiklą – kuo glaudžiau toliau bendradarbiauti su gimnazija prisidedant prie moksleivių auklėjimo, ypač besidalijant sukaupta patirtimi, plėsti socialinę veiklą, kuri tikrai yra svarbi organizacijos gyvenime, rinkti informaciją apie pačius alumnus, organizuoti bei patiems rinktis į reguliarias rekolekcijas. Taip pat numatyta tobulinti savo internetinį puslapį, kuris žymiai prisidėtų prie informacijos skleidimo apie alumnus. Vienas didžiausių ateities planų, kaip jau minėta, - kartu su Kauno jėzuitų alumnais dirbti ties Lietuvos jėzuitų alumnų federacijos veikla bei toliau plėsti tarptautinius ryšius.

Per savo dar gana trumpą gyvavimo laikotarpį VJG Alumnų asociacija jau tapo VJG bendruomenės neatskiriama dalimi - tai rodo, kaip puikiai vystosi jėzuitiškos tradicijos bei bendradarbiavimas.
 

Valdybos posėdžiai

Kartą per mėnesį vykstantys Valdybos posėdžiai yra atviri ir norintys gali prie jų prisijungti. Jų metu aptariami einamieji VJAA reikalai, planuojama nauja veikla ir pateikiamos ataskaitos apie vykdytus projektus.
Norinčius dalyvauti prašome pranešti iš anksto el. paštu.

Kontaktai

Vilniaus jėzuitų alumnų asociacija
Registracijos adresas: Didžioji g. 32, Vilnius
Juridinio asm. kodas: 300105673

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Messenger Logo Color RGB   Susisiekite per Messenger

f logo RGB Blue 58   facebook.com/vjgalumnai

linkedin logo    LinkedIn grupė

Prezidentas Paulius Narušis

FindUs FB RGB BRC Site 500

VJG alumnai grupė

© Vilniaus jėzuitų alumnų asociacija